Archive | augusti, 2017

Gult och rött kort inom fotbollen

Gult kort

Att få gult kort kallas också att få varning och domaren kan dela ut det om spelaren begår något av följande:

 • Oaktsamt eller vårdslöst spel
 • Upprepade regelbrott
 • Att inte stå på korrekt avstånd vid fasta situationer
 • Olämpligt uppträdande (till exempel dra av tröjan)
 • Fördröjande av spel
 • Protestera mot domslut eller lämna/återinträda på planen utan domarens tillstånd

Rött kort

Att få ett andra gult kort i samma match ger automatiskt rött kort och utvisning. Att direkt få ett rött kort händer endast vid allvarliga regelbrott, bland annat:

 • våldsamt spel eller obehärskat uppträdande
 • spotta på andra spelare eller funktionärer
 • förhindra ett mål eller en målchans genom att medvetet ta bollen med händerna (gäller inte målvakten i egna straffområdet)
 • att genom ett regelbrott hindra en klar målchans för en motspelare som rör sig mot spelarens mål (frilägesutvisning)
 • Förolämpande, rasistisk eller på annat sätt stötande språk och/eller gester
Comments ( 0 )