Archive | juni, 2017

Filmning i sporter

Det har blivit en allt större trend de senare åren. Antalet filmare inom sporter har ökat i explosiv fart. Allt oftare diskuterar man i media, tidningar och diverse forum om hur man ska få bukt på filmningar. Många talar om att införa diverse straff i efterhand. Man ska alltså med hjälp av videogranskning kunna bedöma om en spelare har filmat och därefter straffa honom eller henne. De straff man brukar diskutera om då är främst olika höga nivåer av böter och avstängning under en bestäm period. Straffet ska givetvis bero på vilken form av filmning som spelaren gjorde. Om det var en mindre förstärkning eller om det var hur tydligt som helst och betydelsen av filmningen. Om filmningen innebar att en spelare blev utvisad och därmed indirekt avgjorde matchen så skall straffet vara hårdare.

Filmningar och förstärkningar har sitt ursprung inom fotbollen, men har på senare tid dykt upp i flera sporter världen över. VM i ishockey visade prov på att även här förekommer filmningar och det är något som kommer att bli allt vanligare. Också inom sporter som bandy och basket kan det hela förekomma till och från. Lösningar på dessa problem måste finnas för att inte skada sporternas rykte.

Comments ( 0 )