Archive | juli, 2014

Annorlunda filmningar

Som vi tidigare nämnt så förekommer filmning inte bara i fotboll, utan även i en mängd andra sporter. Här i klippet hittar du en sammanställning av något annorlunda filmningar i olika sporter.

Comments ( 0 )