Archive | oktober, 2013

Filmning även i hockey

Det är inte bara i fotboll som filmning förekommer. Även i hockey kan man ibland se tendenser av detta. I klippet nedan ser du ett ganska så tydligt tecken på just detta.

Comments ( 0 )